หิ่งห้อยน้อยคลับ

ที่รวมตัวของแสงสว่างดวงเล็ก ๆ คลับของเด็กที่อบอุ่นและเป็นกันเอง 

คิด พูด ตั้งคำถาม เปล่งประกาย และไขความลับที่นี่ได้อย่างอิสระ

หรือตอนที่อยากเล่าเรื่องในใจให้ใครสักคนฟัง

มีอะไรใหม่ ๆ บ้างนะ!

=

 อะนิเมชั่นหิ่งห้อยน้อยตะลุยแดนไซเบอร์

มิตรภาพและไซเบอร์บูลลี่

Hinghoy Noy hit the cyberland animation series

Friendship& Cyber bullying