top of page

ลานเรืองแสง

พื้นที่พิเศษที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยแสงเล็ก ๆ ที่มารวมตัวกัน

ลานกว้างสำหรับรับฟัง ทุก ๆ คำถาม คำบอกเล่า

ที่เด็ก ๆ สงสัย เขินอาย หรือกังวลใจ 

ใครอยากระบาย ต้องการเพื่อนสักคนเพื่อแบ่งปันความรู้สึก 

สามารถส่งจดหมายลับมาหาพวกเราได้นะ

bottom of page