top of page

ก า ร เ ว้ น ร ะ ย ะ ห่ า ง ท า ง สั ง ค ม

คำศัพท์ฮิต ๆ อย่าง Social Distancing

หรือ ก า ร เ ว้ น ร ะ ย ะ ห่ า ง ท า ง สั ง ค ม นั้น

อย่างน้อยที่สุด เราต้องอยู่ห่างกันระยะเท่าไหร่จึงจะปลอดภัยจากการติดต่อของไวรัส ?

.

เฉลย : ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ก า ร เ ว้ น ร ะ ย ะ ห่างระหว่างตัวเรากับคนที่มีอาการไอหรือจามนั้น

ควรรักษาความห่างอยู่ที่อย่างน้อย 1 เมตรค่ะ

.

เพราะว่าไวรัสนั้นสามารถติดต่อได้ผ่านละอองขนาดเล็กที่มาจากการไอหรือจามได้ ซึ่งถ้าหากอยู่ใกล้ชิดกันเกินไปเราก็อาจจะสูดเอาไวรัสเข้าร่างกายไปจ้า

.

ช่วงนี้ไปไหน มาไหน พยายามหลีกเลี่ยงคนเยอะ ๆ และสถานที่ที่มีผู้คนแออัดหน่อยนะคะ

.

มากกว่า 1 เมตร ก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะ

#หิ่งห้อยน้อยเฝ้าระวัง

#socialdistancing

#การเว้นระยะห่างทางสังคม


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page