top of page

ยิ่งถูกแกล้ง สมองอาจจะยิ่งหด‼️🇹🇭📈 ประเทศไทย ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศที่มีการกลั่นแกล้งรังแกกันระหว่างเด็ก หรือ Bullying สูงสุดจากทั่วโลก

. 🥀 เด็กที่ถูกแกล้งรังแก จะได้รับความเสี่ยงต่อสุขภาพกายและจิตมากกว่าที่เราคาดคิดไว้ . 💰💸 ในสหรัฐอเมริกามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเปิดเผยว่าการกลั่นแกล้งรังแกที่เกิดขึ้นกับเด็กและเด็กวัยรุ่นมีผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่งต่อสุขภาพ และเนื่องจากความรุนแรงของสถานการณ์การกลั่นแกล้งที่นั่นทำให้ครอบครัวและสังคมต้องยอมทุ่มงบประมาณในการรักษาและการป้องกันที่มีมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเด็ก 1 คนเลยทีเดียว . . 👩🏻‍⚕️👨🏿‍⚕️ งานวิจัยใหม่ในวารสาร Molecular Psychiatry ชิ้นนี้ ชี้ให้เห็นว่าความเครียดและความกดดันจากการกลั่นแกล้งรังแกทำให้สมองของเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มโอกาสความเสี่ยงการเจ็บป่วยทางจิตในระดับที่สูงมาก . . 👩🏻‍💻👨🏻‍💻 ในขณะที่ Erin Burke Quinlan จาก King's College Londonและคณะวิจัยในประเทศอังกฤษก็ได้ทำการศึกษานี้เพิ่มเติมด้วย โดยพวกเขาวิเคราะห์แบบสอบถามและใช้วิธีสแกนสมองแบบลงละเอียดในเด็กวัย 14-19 ปีกว่า 600 คนจากประเทศต่าง ๆ ในยุโรป . . 🧑🏻🧒🏻👩🏻👱‍♂️ โดยวิจัยระยาวครั้งนี้พบว่าผู้เข้าร่วมมากกว่า 30 คนที่เคยมีประสบการณ์การถูกกลั่นแกล้งรังแกอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับวัยรุ่นคนอื่น ๆ ที่ไม่เคยตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งพบว่า . . การกลั่นแกล้งรังแกอย่างรุนแรงนั้นเชื่อมโยงโดยตรงกับการลดลงของปริมาณสมองและระดับความวิตกกังวลที่สูงขึ้นเมื่อพวกเขาอายุประมาณ 19 ปี . . เรารู้ว่า มันไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่เด็กคนนึงจะสตรองมากพอที่จะหยุดการกลั่นแกล้งรังแกจากเพื่อนกลุ่มใหญ่ . . 🗣🗣🗣🗣🗣🗣 สิ่งเดียวที่เราจะผ่านไปได้ก็คือ การเปล่งเสียงให้ดัง และบอกว่าเราไม่พอใจ ไม่ชอบ ขอความช่วยเหลือจากใครสักคนให้ไวที่สุด . . #เลิกแกล้งเพื่อนเหอะ #แกล้งคนอื่นไม่เท่นะ #คนที่ถูกแกล้งเป็นทุกข์มาก #เปล่งเสียงออกไปว่าเราไม่ชอบไม่พอใจ #บอกเรื่องนี้กับใครสักคน #ถูกแกล้งแล้วสมองจะหดตัวลง

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page